Protectia datelor cu caracter personal

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Colectam si prelucram datele cu caracter personal pe care dumneavoastra („persoana vizata”), ni le comunicati la inscrierea si participarea in concurs.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt: nume, prenume, adresa de domiciliu si/sau de resedinta, cetatenie, numar de telefon, adresa de e-mail, imaginea, vocea, semnatura si alte informatii referitoare la preferintele dumneavoastra, aptitudinile dvs. talente, fapte, actiuni, informatii privind viata personala, profesionala sau familiala si altele dupa caz, acestea din urma fiind prelucrate doar daca sunt dezvaluite in mod voluntar sau rezulta din prestatia dvs. in cadrul concursului, dar si alte informatii comunicate in mod voluntar in contextul participarii la concurs. Suplimentar datelor enumerate, in cazul in care veti fi desemnat castigator al concursului, vor  fi prelucrate CNP-ul (in scopul retinerii si virarii impozitul aferent venitului obtinut de castigator din premiu, conform prevederilor Codului fiscal) si semnatura dvs. prin procesul verbal de desemnare a castigatorului si de predare a premiului, validarea castigatorului urmand a se face prin prezentarea  unui act de identitate, fara a se retine insa copii de pe acesta.

In cazul in care veti furniza date cu caracter personal cu privire la o alta persoana, atunci veti avea obligatia de a va asigura ca aveti dreptul sa divulgati Operatorului aceste date cu caracter personal si ca, fara a mai lua alte masuri, Operatorul va putea colecta, folosi si divulga acele date cu caracter personal, asa cum se descrie in prezenta.

In momentul la care veti furniza date cu caracter personal cu privire la un copil cu varsta sub 16 ani, veti avea obligatia sa detineti calitatea de titularul al raspunderii parintesti asupra copilului. In cazul parintilor care isi exercita in comun raspunderea asupra copilului, consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale copilului trebuie acordat de catre ambii parinti. In astfel de cazuri, Operatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica ca titularul raspunderii parintesti a acordat sau a autorizat consimtamantul, tinand seama de tehnologiile disponibile.

Scopurile in care sunt prelucrate datele personale si temeiul juridic al prelucrarii.

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate si procesate pentru inscrierea si participarea in concurs si pentru acordarea premiilor intr-un mod corect si transparent.

De asemenea, Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal colectate in concurs si in baza interesului legitim pentru promovarea activitatii sale si a produselor si brand-ului acestuia, precum si al partenerului: ELEFANT ONLINE S.A., persoană juridică română, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, etaj 5, sector 2, București, cod unic de înregistrare RO26396066, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal București sub nr. J40/6415/2010, capital social 65.017.200 lei, subscris și vărsat integral dar si a vedetei implicate in proiect Oana Ionita, care va posta provocarile cu mentiunea LandingPage-ului dedicat concursului https://creativekids.csid.ro pe paginile proprii de Facebook, Instagram si Youtube, in legatura cu organizarea acestui concurs.

Nu vom folosi datele dumneavoastra cu caracter personal in luarea unor decizii automate care sa va afecteze sau sa creeze profiluri ale dumneavoastra.

Destinatarii datelor.

Datele dumneavoastra sunt colectate in conformitate cu prezentul Regulament si pot fi dupa caz, dezvaluite catre partenerii nostri pentru realizarea concursului Creative Kids, in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in scopurile permise prin prezentul regulament.

Organizatorul va pastra controlul asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal si se va asigura ca persoanele imputernicite folosesc masuri tehnice si organizationale corespunzatoare, in conformitate cu legea aplicabila, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in state terte.

Durata stocarii.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate atat timp cat sunt necesare in mod rezonabil in scopurile permise prin prezentul regulament, potrivit dispozitiilor legale in materie.

Drepturile persoanelor vizate.

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de acces si dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem; dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte; dreptul la stergerea datelor; dreptul la restrictionarea utilizarii de catre Societate a datelor dumneavoastra cu caracter personal, in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioada care ne permite sa verificam o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care va permite sa primiti datele personale referitoare la dumneavoastra pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit automat sau sa transmiteti aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care va permite sa va opuneti prelucrarii in continuare a datelor dvs. personale in conditiile si limitele stabilite de lege. Organizatorul va asigura exercitiul tuturor drepturilor dumneavoastra si de aceea, daca doriti sa procedati in sensul celor de mai sus, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa redactie@csid.ro sau o notificare scrisa la sediul Organizatorului.

Securitatea  datelor.

Va asiguram ca datele dvs. se prelucreaza cu respectarea legii, in conditii de securitate si confidentialitate. Am adoptat masurile necesare, atat intern, cat si in ce priveste colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Solicitam partenerilor nostri indeplinirea acelorasi conditii de Securitate si confidentialitate in ce priveste datele personale. Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter va rugam sa consultati si Politica noastra de confidentialitate, disponibila pe https://www.csid.ro/politica-de-confidentialitate/